Regulament

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI DE ALERGARE

“VALEA BUDULUI  TRAIL 2018”

Acest regulament se aplică în cadrul competiției VALEA BUDULUI  TRAIL 2018 editia I-a, ce va avea loc sâmbătă  20 octombrie 2018. De asemenea se aplică şi în faza premergătoare competiţiei, începând cu startul înscrierilor, precum şi ulterior desfăşurării competiţiei, în cazul oricăror diferende apărute în legătură cu participarea la această competiţie.

1. CARACTERISTICI

Art.1.1 VALEA BUDULUI  TRAIL este o competiție de alergare  în aer liber, traseul desfășurându-se preponderent pe poteci și drumuri forestiere din pădurea aflată în localitatea Valea Budului , comuna Margineni, la distanţa de aproximativ 9 km de municipiul Bacău. Participanții își pot alege una din cursele la care doresc să participe: Cros – 10 kilometri sau Semimaraton – 21 kilometri.
Art.1.2  Facem precizarea că, întrucât acest concurs este eco-friendly, concurenţii şi cei prezenţi în zona de desfăşurarea a competiţiei sunt rugaţi să respecte natura şi să pastreze curaţenia!

2. ÎNSCRIERE

Art.2.1 Pentru această ediţie,  se asigura tricouri pentru  primii 300 de participanti inscrisi , cumulat la ambele probe(cros+semimaraton).
Art.2.2 Participanții trebuie să opteze pentru una din probe, semimaraton sau cros, funcţie de capacităţile şi pregătirea lor şi să completeze formularul online de înscriere de pe site-ul oficial http://runscape.ro/bacautrail/ , conform instrucțiunilor din pagina respectivă.
Art.2.3 Vârsta minimă pentru înscrierea în concurs este de 18 ani. Prin excepție de la aceasta, vor putea fi admiși ca participanți la proba de Cros și minori peste 16 ani, cu o stare de sănătate corespunzătoare și cu experiență demonstrabilă în activități de acest gen, doar după analiza cererii părintelui/tutorelui, făcută de către organizatori, decizia fiind exclusiv a acestora din urmă.
Art.2.4 Concurenţii vor intra în concurs DOAR DUPĂ prezentarea unui act de identitate şi completarea şi semnarea  (sau pentru minori de părinte/tutore)  declaraţiei pe proprie răspundere care cuprinde şi acordul pentru prelucrarea datelor personale.
Art.2.5 Organizatorii pot refuza/anula înscrierea unui concurent în cazul în care acesta nu a respectat/nu respectă competiția și regulamentele la edițiile precedente sau la cea prezentă!

NOTĂ: Concurenţii ce fac obiectul unei anchete interne sau internaţionale, în curs de desfăşurare, cu privire la nerespectarea regulilor antidoping în sport şi, de asemenea, cei deja dovediţi că au încălcat în trecut regulile antidoping, sunt rugaţi insistent să nu se înscrie la competiţia noastră, urmând a fi descalificaţi la sesizarea în drept a altor persoane sau la autosesizarea organizatorilor, fără drept de restituire a taxei! Militând pentru o competiţie curată, rugăm inclusiv pe cei ce apelează la asemenea practici în mod nedovedit încă, să nu includă în calendarul lor competiţional concursul VALEA BUDULUI  TRAIL!

3. CONTRIBUŢIA DE PARTICIPARE

Art.3.1 La acest eveniment nu se percepe taxa de participare.

Inscrierea online dupa validare va ofera acces la urmatoarele:

 • Kit de concurs (număr de concurs, tricou, alte produse –  în funcție de sponsorii interesați)
 • Medalie de finisher
 • Acces la punctul de revitalizare de la finish și cele din traseu.
 • Cronometraj

4. CATEGORII, PREMII ȘI CLASAMENT

Art.4.1 Fiecare cursă va avea clasament propriu ce va conține timpul fiecărui alergător și locul la general, respectiv la categoria din care face parte.

Art.4.2 Categoriile sunt următoarele:

 1. la proba de cros:
  • Masculin , 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
  • Feminin , 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
  • Specială, 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
 2. la proba de semimaraton:
  • Masculin – open, 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
  • Feminin – open, 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
  • Specială- 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, +50 ani
 3. Categoriile care nu aduna cel puţin 5 concurenţi se adaugă la prima categorie inferioara cu cel puţin 5 concurenţi înscrişi.(exemplu : Daca la categoria masculin +50 ani sunt înscrişi doar 3 concurenţi, aceştia vor intra în clasamentul categoriei imediat inferioare,  adică în categoria 40-49 ani).                                                                                                                                                                         NOTĂ: Categoria specială se adresează personalului din sistemul naţional de apărare (MAI, MApN, SRI, etc.). Includerea în această categorie se face în momentul predării la secretariatul concursului a declaraţiei pe propria răspundere în baza unui act doveditor.                                                                                        Art.4.3 Data de referință pentru stabilirea vârstei este data de 20 octombrie 2018, data concursului.

Prin urmare, la probele concursului se pot înscrie persoane născute înainte de 20 octombrie 2000 (inclusiv)! (Prin excepție, la cros se pot înscrie persoane născute înainte de 20 octombrie 2002, inclusiv, doar după ce părintele/tutorele obține acordul organizatorilor. Aceștia vor fi incluși la categoria 18-35 ani).

5.ECHIPAMENT

Art.5.1 Obligatoriu:

 • Număr de concurs purtat în față, vizibil
 • Încălțăminte de alergare cu talpă profilată (tip trail running)
 • Echipament sport
 • Bidon /rucsac de hidratare /centura cu bidon (doar pentru proba de semimaraton)

Art.5.2 Recomandat:

 • Buff / bandană de pus pe cap
 • Telefon mobil funcțional
 • Fluier
 • Foiţă de protecţie contra ploii

În funcție de condițiile meteo de la start, anumite lucruri din echipamentul recomandat pot deveni obligatorii. Urmariţi, în acest sens, pagina de facebook a concursului.

6.NUMĂR CONCURS

Art.6.1 Numărul de concurs este obligatoriu. Acesta va fi furnizat de organizatori, în kitul de start și trebuie afișat în față, vizibil, pe toată perioada desfășurării concursului. Nepurtarea numărului de concurs sau purtarea oricăror alte numere decât cele oficiale, furnizate de organizatori, atrage descalificarea.
Art.6.2 Concurentul este obligat să se asigure că a fost notat la trecerea prin posturile de control, sub riscul de a nu figura în clasament!
Datorită creșterii numărului participanților, NU se permite persoanelor neînscrise în concurs parcurgerea traseelor pe durata desfășurării competiției! În cazul identificării acestora, li se poate refuza încrierea la evenimentele ulterioare având aceiași organizatori.
Art.6.3 Numărul de concurs este “buletinul” din cursă. În cazul în care un concurent înscris, care a ridicat kitul, se află în imposibilitatea de a se prezenta la start, el trebuie să anunțe acest lucru organizatorilor. În cazul în care acesta cedează numărul de concurs altcuiva spre participare, și acest lucru este identificat de către organizatori, va interveni descalificarea și ambilor li se poate refuza înscrierea pe viitor!

7.CRONOMETRARE

Art.7.1 Cronometrarea se va face electronic. Timpul pe baza căruia se va întocmi clasamentul va fi cel dintre momentul startului oficial și trecerea liniei de finish. Dacă 2 concurenți ajung în același timp la finish, unul va primi locul y, iar celălalt locul y+1.

8.ÎNMÂNAREA KITULUI DE CONCURS

Art.8.1 Ridicarea kitului de concurs se va face personal, pe baza actului de identitate și a declarației pe proprie răspundere semnată de către participant. Pentru minori, declaraţia va fi semnată de către părinte/tutore. Locul, zilele și orele între care va avea loc distribuția kiturilor vor fi anunțate pe site-ul evenimentului aici și/sau pe pagina de facebook.

9.TRASEE

Art.9.1  Loc start: Centrul de agrement Valea Budului (9 km Bacău, satul Valea Budului, comuna Mărgineni), sâmbătă, 20 octombrie 2018, după cum urmează:

 • Semimaraton – 21 km: ora start 09:00 AM, timp limită 4h30′
 • Cros – 10 km: ora start 09:00 AM, timp limită 3h00′

Art.9.2 Suprafața de alergare este în proporție foarte mare alcătuită din pământ și poate prezenta pietre, denivelări, rădăcini de copac sau alte obstacole mai mult sau mai puțin vizibile. În funcție de precipitații și temperaturi, anumite porțiuni pot fi acoperite cu apă, zăpadă, gheață sau noroi!
Art.9.3 Posturile de hidratare vor fi amplasate în zona de start/finish și pe traseul de concurs. Pe traseu vor fi și posturi de control ce au ca scop observarea parcurgerii corecte a traseului de către concurenți, şi având totodată și rol de ghidare a alergătorilor.
Art.9.4 Traseul va fi marcat cu bandă de semnalizare, din loc în loc. În cazul în care din viteză aţi ieşit de pe traseu şi implicit nu mai găsiţi benzi de marcaj, vă întoarceţi până la ultima bandă văzută şi vă reorientaţi.

Art.9.5
Traseele prezentate pe site sunt orientative, putând suferi modificări până la momentul startului. Lungimea şi diferenţa de nivel sunt cele măsurate de organizatori cu un accesoriu GPS, valorile prezentate putând fi diferite de cele măsurate de participanţi.

Art.9.6 Concurenţii sunt obligaţi să fie foarte atenţi la traficul auto de pe drumurile forestiere catre centrul de recreere Valea Budului (la start şi mai ales la sosire). Organizatorii/arbitrii își rezervă dreptul de a opri un participant în cazul în care acesta este accidentat iar continuarea cursei ar putea duce la agravarea situației sale. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa indiferent de motiv trebuie să-i informeze imediat pe organizatori la punctele de control sau sunând la numărul de telefon aflat pe site!

10.ALTE PRECIZĂRI

Art.10.1 Dacă evenimente și situații neprevăzute ar impune acestea, traseele pot fi modificate iar competiția poate fi amânată, oprită sau chiar anulată!
Art.10.2 Ținând cont de acestea și nu numai, participarea la competiție nu constituie un produs oferit contracost și garantat, iar participanții nu pot fi asimilați noțiunii clasice de consumator ci eventual aceleia de consumator de trăiri, amintiri și experiențe.

Art.10.3 Participanţii se OBLIGĂ să îşi verifice starea de sănătate la medic, înainte de a lua startul la acest concurs, şi să renunţe la participare dacă recomandările medicale o impun.
Art.10.4 Participanții vor completa şi semna o declaraţie prin care atestă că participă la acest concurs pe proprie răspundere, complet pregătiţi pentru traseul la care se înscriu şi într-o stare de sănătate corespunzătoare efortului intenţionat, exonerând organizatorii de orice răspundere. Concurenţii sunt obligați ca înainte de ziua evenimentului să citească și să urmeze instrucțiunile prezentatate pe site-ul evenimentului http://runscape.ro/bacautrail/ și pe pagina de facebook a acestuia, și de asemenea, să asculte și să urmeze instrucțiunile organizatorilor și arbitrilor la locul de desfășurare al evenimentului.
Art.10.5 Prin participarea la această competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Art.10.6 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând. Se va încerca aducerea la cunoştinţă a modificărilor pe site-ul http://runscape.ro/bacautrail/regulament/ și/sau pe pagina de facebook a competiției.
Art.10.7 Participanții vor fi descalificați, cu eventuala interzicere inclusiv a participărilor ulterioare, în urma unor abateri de genul celor menționate mai jos:

 • Ratarea unui punct de control
 • Încercarea de fraudare a competiţiei prin orice mijloace, inclusiv prin scurtarea traseului sau folosirea de scurtături față de traseul marcat
 • Parcurgerea traseului în sens invers, sau parcurgerea altui traseu decât cel pentru care s-a înscris
 • Nerespectarea regulilor competiției
 • Comportament nesportiv, denigrator sau ofensator față de alți participanți, organizatori, oficiali, sponsori, parteneri, voluntari, public sau alte persoane, sau faţă de competiţia în sine, la ediţia curentă sau în trecut
 • Neacordarea de ajutor unui participant aflat în pericol
 • Participarea la acţiuni promoţionale, publicitare, electorale sau de promovare a unor produse, persoane şi/sau evenimente, inclusiv alte competiţii de alergare, în cadrul evenimentului VALEA BUDULUI  TRAIL, fără acordul organizatorilor acestuia
 • Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs, inclusiv între concurenţi şi folosirea altor numere decât cele oficiale; nepurtarea numărului oficial de concurs; cedarea numărului de concurs altei persoane spre participare
 • Folosirea de “iepuri”/paceri neînscriși în concurs
 • Aruncarea de resturi, ambalaje, sau alte obiecte / lucruri în pădure, alte acţiuni dăunătoare mediului înconjurător
 • Deteriorarea marcajului de concurs sau relocarea acestuia
 • Probleme legate de doping
 • Alte abateri considerate grave de către organizator

Art.10.8 În cadrul evenimentului VALEA BUDULUI  TRAIL, sunt interzise orice acţiuni promoţionale, publicitare, electorale sau de promovare a unor persoane, produse şi/sau evenimente,  de către persoanele prezente (indiferent de calitatea acestora: concurenţi, arbitri, voluntari, public etc.), fără acordul organizatorilor competiţiei VALEA BUDULUI  TRAIL; persoanele ce vor încălca aceste prevederi urmând a fi descalificate şi/sau îndepărtate.
Art.10.9 Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și câștigătorilor la prezenta competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
Art.10.10 Prin înscrierea la VALEA BUDULUI  TRAIL, participanții sunt de acord să primească mesaje din partea organizatorului despre activitatea acestuia, despre alte evenimente organizate de acesta sau la care acesta are calitatea de partener.
Art.10.11 Prin înregistrarea în competiție, toți participanții vor autoriza automat organizatorii, inclusiv partenerii curselor, să folosească și să reproducă orice material conținând declarații sau imagini cu participanții. Ulterior, organizatorii pot furniza aceste materiale unor terți fără aprobarea participanților.

Comitetul organizator Valea Budului Trail

Baza 95 Aerienă “Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu”

Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău